Annonceringspolitik

Opdateret: d. 1. maj 2020

Vi forbeholder os ret til at afvise annoncer, der efter vores skøn strider mod gældende lovgivning, hensynet til læserne og brugerne eller usedboatgear.net’s tarv eller omdømme.
Af hensyn til placering og forståelse af annoncer forbeholder vi os ret til at ændre teksten i en given annonce og til at give annoncen en mere korrekt placering i tilfælde af fejlplaceringer.
Der skal oplyses en reel salgspris i prisfeltet.
Antal/mængde skal altid fremgå. Har du flere af den samme ting, kan du enten opgive prisen pr. stk. eller på den samlede mængde.
Én annonce pr. ting. Ved salg må den samme ting kun indrykkes i én annonce under én rubrik, altså kun ét sted.
Én ting pr. annonce. Hver ting skal indrykkes i en annonce for sig. En undtagelse herfra er, når der er tale om flere ens ting eller ting, der naturligt hører sammen. Er der flere varer i en annonce, er det tilladt at oplyse den billigste pris i prisfeltet. For varer, som kun sælges sammen (fx fire fendere), skal den samlede pris oplyses.
Alle annoncer skal være rubrikspecifikke. Det vil sige, at teksten skal omhandle det produkt, der bliver annonceret for.
Søgeord/Tags: Det er ikke tilladt at indsætte søgeord i annonceteksten, som ikke har relevans til varen, der bliver solgt.
 

Privat annoncering

Privat annoncering er som udgangspunkt gratis, dog er der visse undtagelser, hvor vi opkræver et indrykningsgebyr
Der kan indtastes op til 300 tegn på usedboatgear.net.


Erhvervsannoncering

Erhvervsannoncer kan indrykkes

Annoncer der ikke optages

Vi forbeholder os ret til at afvise annoncer, der efter vores skøn strider mod gældende lovgivning, hensynet til læserne og brugerne eller usedboatgear.net’s tarv eller omdømme.
Herunder kan du se en liste over varer og ydelser, som vi ikke optager, samt hvor vi stiller bestemte krav til annonceringen.
Asbestholdige materialer optages ikke

Ifølge Asbestbekendtgørelsen er det forbudt at anvende asbest.

Copyright/ophavsretsbeskyttede fotos, tekster, musikfiler mv. må ikke optræde i annoncer
Hvis du anvender billeder, fotos, tekster fra ophavsbeskyttede værker, musikfiler mv. i en annonce, er du ansvarlig for, at anvendelsen ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder ophavsrettigheder, copyright og andre immaterielle rettigheder. Du er altså ansvarlig for, at anvendelsen af andres tekster, billeder, musik- og videofiler mv. til enhver tid overholder den gældende danske lovgivning, samt at enhver form for immaterielle rettigheder respekteres og honoreres efter de til enhver tid fastsatte regler. Usedboatgear.net fraskriver sig derfor ansvaret for krænkelser af de anførte rettigheder og videreformidler enhver henvendelse om dette direkte til dig.

Erotisk indhold må ikke optræde i annoncer
Alle skal trygt kunne benytte usedboatgear.net’s medier. Vi optager derfor ikke annoncer med erotisk eller pornografisk indhold. Dette gælder også billeder af erotisk karakter.

Finansiering/Lån søges-annoncer optages ikke
På grund af risiko for misbrug af annoncører optages annoncer, hvor private søger finansiering/lån, ikke.

Kontaktannoncer optages ikke
På grund af risiko for misbrug af annoncører optages kontaktannoncer ikke.

Kopier optages ikke
Ifølge Ophavsretsloven er handel med kopierede varer, fx kopierede film, musik, computerspil, tøj, tasker, ure, brugskunst osv. ulovlig.
Politisk og religiøst indhold må ikke optræde i annoncer
Alle skal trygt kunne benytte usedboatgear.net’s medier. Vi optager derfor ikke annoncer med politisk og religiøst indhold.
Toldfri varer optages ikke
Ifølge Toldloven må toldfri varer kun indføres til eget forbrug. Det er derfor ulovligt at videresælge varer, som du toldfrit har indført til Danmark.

Kontakt

Usedboatgear.net

Skyttemarksvej 107

DK-4700 Næstved

mail@usedboatgear.net